RYCHLÝ KONTAKT:

603 288 230


Seakayak

Seakayaking na Vltavě.

Fotogalerie zdeFerrata Bechyně

Otevřeli jsme via ferratu v Bechyni.

Fotogalerie zdeKrippenstein s Martou

Z Krippensteinu k jižní stěně Dachsteinu a freeridem zpět.Festival Harrachovka

V sobotu 7. května jsme uspořádali tradiční lezení pro veřejnost.

Informace z předchozích akcí zde

 Bechyne 2016

 

Otevřeli jsme další lezeckou oblast u Bechyně

Článek a průvodce zdeTestování CT

Testovali jsme na Slovensku vybavení Climbing Technology, které nově nabízíme.

Odkaz na stránky výrobce zde

 


Horolezecká lana Singing Rock

ZKOUŠENÍ HOROLEZECKÝCH LAN PODLE NORMY EN 892

PRŮMĚR

Tato veličina se na laně měří při jeho zatížení 10 kg u lan jednoduchých, 6 kg u lan polovičních a 5 kg u lan dvojitých. Přesně zkontrolovat průměr lana v domácích podmínkách je proto značně problematické.

HMOTNOST

Udává hmotnost lana na metr délky. Jednoduchá lana bez další úpravy váží 52 až 88 gramů, poloviční lana asi 50 gramů a dvojitá lana přibližně 42 gramů na metr. Jádro lana musí tvořit minimálně 50 % jeho celkové hmotnosti.

POČET NORMOVANÝCH PÁDŮ

Udává se počet pádů, které musí zkoušené lano zachytit v podmínkách daných normou EN 892. Tato norma vyžaduje u jednoduchých lan minimální počet pět pádů s 80kilogramovým závažím. Poloviční lana se testují se závažím 55 kg. U dvojitých lan se 80kilogramovým závažím zatěžují vždy dvě lana a minimální počet pádů je 12. Počet zachycených pádů při zkouškách je přímým měřítkem bezpečnostní (pevnostní) rezervy lana. Žádné nové lano – pokud je v dobrém stavu a je s ním správně manipulováno – se v praxi nemůže přetrhnout při rázovém zatížení. Bezpečnost lana se postupně snižuje stárnutím materiálu a opotřebením, tj. vlivy, které snižují jeho pevnost. Také vlhkost, která často působí na vlákna polyamidu, z nějž je lano zhotoveno, snižuje jeho pevnost.

MAXIMÁLNÍ RÁZOVÁ SÍLA

Rázová síla je síla, která vznikne při prvním pádu za definovaných podmínek (hmotnost závaží, pádový faktor...) a je lanem pohlcena. Při zkouškách stoupá rázová síla v laně s každým dalším absolvovaným pádem a na tom, jak rychle stoupá, je závislý i výsledný počet zachycených normovaných pádů. Čím je počet normovaných pádů vyšší, tím je pro uživatele delší i životnost lana. Praktické užívání lan v terénu nebo na cvičných stěnách se od laboratorních podmínek liší. Při standardním pádovém testu je konec lana pevně fixován, v praxi však mají jistící zařízení a systémy určitý prokluz lana, čímž je pád zachycen dynamicky. Dynamickým jištěním se pak část pádové energie rozloží, a tím se sníží rázová síla. Proto je důležité ovládat a používat správné dynamické jištění.

POZOR! Pro velikost rázové síly je rozhodující také pádový faktor – prakticky není důležité, jak dlouhý pád je, ale jak velký je pádový faktor. Pád dlouhý 5 m s pádovým faktorem f = 1 vykáže podstatně nižší rázovou sílu než stejně dlouhý pád s faktorem f = 2. Energii pádu lezce absorbuje tzv. „činná délka lana“.

POSUV OPLETU

Při testu se ve speciálním zařízení zjišťuje, jak se při zatížení povrchu lana posune oplet oproti jádru. Norma EN 892 stanoví, že posuv opletu vůči jádru nebo jádra vůči opletu nesmí být větší než 20 mm při vzorku lana délky 1 930 mm, tj. cca ±1 %. Pokud se při použití v praxi jádro vůči opletu posune, mohou vznikat boule a tzv. punčochy. Jsou-li konce lan špatně zatavené, může se jádro na konci lana vysunout z opletu, nebo může oplet přesahovat jádro. Naše lana mají konce zatavené ultrazvukem do jednoho nedílného celku a při dodržení požadavků na posuv opletu k výše popsané situaci nedojde.

PRODLOUŽENÍ (STATICKÉ)

Užitné statické prodloužení se zkouší zatížením lana závažím o hmotnosti 80 kg. Nesmí překročit 10 % u lan jednoduchých (jeden pramen lana) a dvojitých (současně se zkoušejí dva prameny) a 12 % u polovičních lan (jeden pramen).

PRODLOUŽENÍ PŘI PRVNÍM PÁDU (DYNAMICKÉ)

Tento parametr udává prodloužení lana při prvním normovaném pádu. Maximální přípustné dynamické prodloužení je 40 % při prvním pádu a zohledňuje vlastnosti lana lépe než statická hodnota pracovního prodloužení.

UZLOVATELNOST

Jedním z důležitých požadavků na horolezecká lana je výborná ohebnost. Jak ji změřit? Na zkoušeném laně se uváže jednoduchý uzel a u jednoduchých lan se zatíží hmotností 10 kg. Následně se změří vnitřní průměr uzlu a vypočte se koeficient uzlovatelnosti. Ten může být max. 1,1 násobkem průměru lana.

POZOR! Špatná ohebnost lan prakticky ztěžuje vázání uzlů a průchod lana karabinami postupového zajišťovacího systému. Ohebnost lana snižují vlivy počasí a špatná péče.

Požadavky normy EN 892 - dynamická horolezecká lana

Předepsané hodnoty

Sledovaný parametrJednoduché lanoPoloviční lanoDvojité lano
Průměr lanaNení definovánNení definovánNení definován
Hmotnost lanaNení definovánaNení definovánaNení definována
Posuv opletu+- 20 mm+- 20 mm+- 20 mm
Statický průtah10 % *12% *10% **
Dynamický průtah40 % +40% ***40% ++
Rázová síla při prvním pádu12 kN +8 kN ***12 kN ++
Počet pádůMin. 5 +Min. 5 ***Min. 12 ++

* testován jeden pramen lana + testován jeden pramen lana, závaží 80 kg
** testovány dva prameny lana ++ testovány dva prameny lana, závaží 80 kg
*** testován jeden pramen lana, závaží 55 kg

Technologie Ein - Zwei - Dry

..aneb "raz, dva suché"

Lano je chráněno vysoce flexibilní organickou pryskyřicí na bázi fluorových polymerů. Vytvořený ochranný film fluorových alkylových substituentů snižuje povrchovou energii textilního materiálu natolik, že odpuzuje nejen vodu ale i látky mastného charakteru.

Speciální TEFLON®


Pokud je lano mokré, zvyšuje svoji váhu a zhoršuje se manipulace s ním. Především se však snižuje vnitřní tření mezi vlákny a lano ztrácí svou pevnost a tím bezpečnost. Nenasákavost je důležitá také při lezení v zimních podmínkách, kdy je lano vystaveno vlhku (sníh, voda, led) a zároveň mrazu. Lano bez impregnace zamrzá a může být pro další činnost nepoužitelné. TEFLON® vrstva poskytuje lanům nadstandardní užitné vlastnosti a to především ve vlhkém a drsném prostředí.

Laboratorní testy, ale také zkušenosti testovacích lezců ukázaly, že díky Ein, zwei, dry technologii se mohou lana SINGING ROCK chlubit lepšími parametry voděodolnosti a oděruvzdornosti než ostatní výrobky – lana vykazují minimální nasákavost a maximální odolnost vůči působení povrchu skal.
Logicky se tak prodlužuje životnost lana a zvyšuje bezpečnost horolezce.

Technologie TERMOTRANSFER

Termotransfer značení

Termotransferové koncové značení lan SINGING ROCK.

Toto značení se neodlepuje a nevytváří na koncích lan rozšíření, které se může zachytávat při stahování lana ze slanění jako to hrozí při značení textilní nebo plastovou páskou s potiskem.

Technologie ULTRASONIC

 

Ultrasonic zakončení

Dokonalé zakončení konců lan

Všechny lana SINGING ROCK jsou zakončena unikátní technologií ULTRASONIC. Posledních 15 mm na konci lana je jádro s opletem spojeno v jeden kompaktní celek a mírně zúženo.

Technologie MIDDLE MARKING

Middle marking

Dynamická lana běžných délek jsou označena v polovině tzv. middle markingem.

Lano je v polovině své délky výrazně označenou barvou, která nenarušuje jeho strukturu ani mechanické vlastnosti. Toto značení slouží k jasné identifikaci středu při slanění a zaručuje, že jsou oba konce stejně dlouhé. Půlka lana se hlásí prvolezci při lezení v horách i v ledu. Snadné nalezení středu pomáhá i při smotávání lana do panenky "od půlky".

    

 

Kontaktní údaje

Mgr. Jiří Rybák - 321outdoor

Laudova 1227/9

390 01 Tábor

mobil: +420 603 288 230

email: 321outdoor@seznam.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz