RYCHLÝ KONTAKT:

603 288 230


Seakayak

Seakayaking na Vltavě.

Fotogalerie zdeFerrata Bechyně

Otevřeli jsme via ferratu v Bechyni.

Fotogalerie zdeKrippenstein s Martou

Z Krippensteinu k jižní stěně Dachsteinu a freeridem zpět.Festival Harrachovka

V sobotu 7. května jsme uspořádali tradiční lezení pro veřejnost.

Informace z předchozích akcí zde

 Bechyne 2016

 

Otevřeli jsme další lezeckou oblast u Bechyně

Článek a průvodce zdeTestování CT

Testovali jsme na Slovensku vybavení Climbing Technology, které nově nabízíme.

Odkaz na stránky výrobce zde

 


 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu 321outdoor.cz

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškerá ustanovení zde uvedená jsou v souladu s právním řádem České republiky. Vztah se spotřebitelem se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.),  vztah s obchodním partnerem se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vždy v platném znění.

Vymezení pojmů

Prodávajícím je fyzická osoba, podnikatel Mgr. Jiří Rybák, Laudova 1227/9, Tábor, PSČ 390 01, IČO: 685 16 240, DIČ: CZ7109113869, mobil 603 288 230, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti - prodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Tato fyzická osoba není plátcem DPH.

Kupujícím je zákazník internetového obchodu 321outdoor.

Návrh kupní smlouvyze strany prodávajícího je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží na webové stránky a umožnění jeho objednání. Ze strany kupujícího je návrhem k uzavření kupní smlouvy vyplnění povinných údajů v objednávkovém formuláři a odeslání závazné objednávky prodávajícímu. Informace o dalších možnostech objednání zboží jsou uvedeny v oddíle „Jak nakupovat“.  Kupní smlouva vzniká přijetím zaslané objednávky prodávajícím a následným zasláním potvrzujícího e-mailu "vyřízení objednávky" na zadanou adresu. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran a to pouze ze zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tuto skutečnost je v průběhu vyřizování objednávky důrazně upozorněn.

Na zakoupené zboží bude vystaven daňový doklad (paragon nebo faktura), obsahující všechny zákonem předepsané údaje.

Dopravné a balné – náklady na dopravu přímo související s dodáním zboží jsou hrazeny kupujícím, pokud není v potvrzené objednávce stanoveno jinak (např. „dopravné zdarma“). Cena za dopravu je uvedena v objednávce zboží a bez jejího uhrazení nebude zboží odesláno. Cena za dopravu je stanovena pro dodání na území České republiky a Slovenské republiky. Pro jiné státy je cena za dopravu stanovena vždy individuálně a poté sdělena kupujícímu. Balné není účtováno.

Probíhající akce : Při registraci v obchodě má zákazník nárok na trvalou slevu 5% z koncové ceny zboží. Při objednávce přesahující celkovou cenu zboží 2.000,- Kč včetně DPH je dopravné zdarma. Tato akce neplatí pro komerční firmy, obchodující s outdoorovým vybavením a pro zákazníky ze zahraničí. Při nákupu bez registrace bude zboží fakturováno za normální ceny.

Po telefonické domluvě je možnost osobního převzetí zboží v Táboře na adrese firmy - výdejní místo Laudova 1227/9 , případně po domluvě v okolí Tábora.

Platba zaplatit za zboží může zákazník předem na účet nebo při převzetí zboží na dobírku. Podrobně je způsob plateb popsán v záložce "Jak nakupovat". Číslo účtu: 3286706001/5500, banka Raiffeisenbank.

Doručení zásilek do zahraničí

Zboží na Slovensko zasíláme po platbě převodem na účet:

 1. obchodním balíkem České pošty. Cena za 1 zásillku do 30 kg je 350,- Kč (cena v EUR po přepočtu platným kurzem). Balné není účtováno
 2. zásilkou společnosti InTime na uvedenou adresu Home Delivery. Cena za 1 zásilku do 10 kg je 250,- Kč. Balné není účtováno
 3. U objednávek nad 6.000,- Kč neúčtujeme částku za poštovné. Požadujete-li z nějakého důvodu nějaký jiný způsob dodání zboží, uveďte tuto skutečnost do poznámky k objednávce, budeme vás před odesláním zboží kontaktovat.

Pro platby ze zahraničí :Číslo účtu v mezinárodním formátu (IBAN): CZ7155000000003286706001, SWIFT : RZBCCZPP, název účtu: Mgr. Jiří Rybák, adresa banky: Raiffeisenbank, a.s., Bílkova 960/1, 390 02 Tábor

UPOZORNĚNÍ ohledně bankovních poplatků: Platbu zadávejte vždy s parametrem "OUR" - bankovní poplatky hradí zákazník.

Pokud zadáte parametr "SHA" - sdílené poplatky - částka na náš účet nedorazí v celé výši, v účetnictví se vydaná faktura s platbou nespáruje (případně bude evidován nedoplatek) a zboží tedy NEMŮŽE BÝT ODESLÁNO.

Kupní smlouva - detailní podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo zcela zrušit objednávku nebo jednostranně vypovědět již uzavřenou kupní smlouvu v těchto zvláštních případech:

 • Kupující zadá chybné údaje a nelze proto doručit potvrzení objednávky ani jinak kupujícího kontaktovat.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
 • Cena nebo jiný parametr uvedený u zboží neodpovídá skutečnosti z důvodu administrační chyby (překlep).

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány ke zboží zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou -  v případě, že zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy - pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, e-mailem), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. V případě, že dojde k řádnému odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne platného odstoupení. V takovémto případě je kupní cena vrácena přednostně na bankovní účet kupujícího, nelze-li jinak, bude vrácena poštovní poukázkou na adresu kupujícího s tím, že náklady spojené s poukázáním kupní ceny poštovní poukázkou nese kupující.

Vrácení zboží a jeho výměna - pokud chce zákazník vrátit zboží bez udání důvodu, může tak učinit. Zásilka musí být kompletní - musí obsahovat vše jako při dodání. Pokud je vracena jen její část, musí toto být předem domluveno telefonicky s prodávajícím. NENÍ MOŽNÉ POSLAT VRÁCENÉ ZBOŽÍ NA DOBÍRKU. Dobírka od zákazníka nebude přijata a bude dopravcem vrácena odesilateli. Při výměně zboží po dohodě (například z důvodu nesprávně zvolené velikosti, nemožnosti vyzvednout zásilku v termínu apod.) bude zboží znovu odesláno s vyúčtovaným zvýhodněným poštovným ve výši 99,- Kč, a to i v případě, že původní objednávka byla bez dopravného (viz AKCE).

Toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení věci !! Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí dodavateli vrátit zpět vše, co na základě kupní smlouvy získal. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a nesmí nést známky opotřebení. Vráceno musí být v původním neponičeném obalu. Pokud toto již není možné (např. v této lhůtě bylo zboží opotřebováno nebo poškozeno), uznává spotřebitel nutnost poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně nebo nese známky opotřebení, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok s kupní cenu, kterou má vrátit. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Spory z kupní smlouvy: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá v případě, že zboží bylo speciálně upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že je již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny zpět na účet.

Reklamace

Na zboží standardně poskytujeme záruku 24 měsíců, pokud není v popisu zboží uvedena záruční doba odlišná (např. prodloužená). Po tuto dobu zaručujeme, že bude zboží způsobilé pro použití, ke kterému je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, nebo v popisu zboží na stránce v internetovém obchodu. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.

Reklamace je považována za neoprávněnou v případě, že závada na zboží vznikla nesprávným nebo vyloženě špatným použitím nebo chybnou manipulací. Reklamaci nelze uplatnit ani v případě, že bylo zboží nějakým způsobem upraveno, změněno nebo doplněno neoriginální součástí, případně bylo zboží vystaveno podmínkám, pro které není určeno.

Vady

V případě výskytu odstranitelné vady zboží může kupující požadovat:

 • odstranění vady
 • výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad
 • pokud není možné vadu výrobku odstranit nebo jej vyměnit za jiný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku

V případě neodstranitelné vady zboží může kupující požadovat:

 • výměnu vadného výrobku za výrobek bez vad
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení peněz

Reklamované zboží nám doručte spolu s kopií faktury zpět na adresu 321outdoor, Mgr. Jiří Rybák, Laudova 1227/9, 390 01 Tábor (UPOZORNĚNÍ: Na této adrese je kamenná prodejna, osobní předání zboží je zde možné po předchozí domluvě). Přiložte prosím stručný popis vady a informaci, jaký druh nápravy si přejete. V případě, že žádáte vrácení peněz, nám sdělte Vaše číslo účtu. Nezapomeňte uvést kontakty na vás - ADRESU, TELEFONNÍ ČÍSLO a E-MAIL.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je provozovatel povinen na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Důležité upozornění

Digitální fotografie použité v sekcích a fotografie produktů chráněné vodoznakem nebo umístěným logem jsou majetkem jejich autora a provozovatele obchodu 321outdoor. Je zakázáno stahovat, upravovat a dále používat tyto fotografie bez písemného souhlasu. To se týká také textových popisů. V případě zjištění porušení tohoto zákazu bude postupováno podle autorského zákona 121/2000 Sb. v platném znění.

Bezpečností upozornění

Provozovatel stránek www.321outdoor.cz si je vědom toho, že v důsledku nesprávného používání horolezeckých a pracovních pomůcek může dojít k úrazu s následkem těžkého poškození zdraví, případně smrti. Na tuto skutečnost je v příslušných sekcích upozorňováno. Ke každému výrobku je přiložen návod k použití s upozorněním na možná rizika, který je uživatel povinen prostudovat a plně pochopit před použitím produktu. Na stránce produktu je možné návod k použití zobrazit / stáhnout ze záložky "Ke stažení". Pokud tato možnost není, je uživatel povinen si návod k použití vyžádat od prodejce, případně od výrobce.  Provozovatel obchodu nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nesprávného používání zboží, které je zde nabízeno.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Potvrzená objednávka má platnost jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Registrací zákazník souhlasí se zasíláním případných obchodních sdělení. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění a provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

    

 

Kontaktní údaje

Mgr. Jiří Rybák - 321outdoor

Laudova 1227/9

390 01 Tábor

mobil: +420 603 288 230

email: 321outdoor@seznam.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz